Ga terug

Welke invloed heeft de wijziging in het verkeer op onze economie, woonomgeving, openbare ruimte en onze maatschappij?

Toerisme in groepsreizen laten uitdagingen zien voor de verkeersveiligheid en zijn weinig rendabel voor de lokale ondernemer. Dit is aan de ene kant een uitdaging voor ondernemers, aan de andere kant ook een signaal dat deze vorm van toerisme geen extra aandacht behoeft.

Bewegwijzering en bebording ten behoeve van wandelende en fietsende bezoekers zou een logische en aantrekkelijk routing langs economische voorzieningen moeten vormen.

Er zijn verschillende soorten voorzieningen die verschillende parkeerbehoefte hebben. Voor horeca parkeert men over het algemeen iets langer en op iets meer afstand dan voor detailhandel, waar men graag kort dichtbij parkeert. Voor beide behoeften moet een oplossing blijven bestaan.

Fietsers en bezoekers met campers en boten zijn voor de economische sector belangrijke doelgroepen die in het verkeer goed gefaciliteerd dienen te worden.

Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen in het centrum van Edam is van groot belang. Voor evenementen is het mogelijk om tijdsgebonden verkeersmaatregelen te nemen om zo de binnenstad een veiligere plek te maken.

Door de straten in Edam te onderhouden en voetgangers en fietsers een veilige plaats op de weg te bieden wordt de openbare ruimte een betere plaats van ontmoeting die bijdraagt aan de samenwerking en verbinding in de maatschappij.

De openbare ruimte en het verkeer zijn onlosmakelijk verbonden. Wegen, paden, stoepen en pleinen worden gebruikt door alle vormen van verkeer en zouden daarom logisch moeten worden ingericht. Een duidelijke uitstraling van de straatprofielen moet het vanzelfsprekend maken welke ruimte voor auto’s, fietsers en voor voetgangers is. Hierbij is het doel dat de auto te gast is, en dat een duidelijk straatbeeld een overdaad aan bebording overbodig maakt.

Het gewenste verkeersgedrag vloeit vanzelfsprekend voort uit de manier waarop de openbare ruimte is ingericht en passend is bij de historische kern.

Bij voorkeur wordt in de binnenstad gefietst en gewandeld, daarvoor moet het fiets parkeren wel worden gefaciliteerd op een goede veilige plek.

Om van het centrum van de stad een aantrekkelijke en veilige woonomgeving te maken moet er ingezet worden op een situatie waar de auto te gast is. Om het verkeer te verminderen is het de wens om de auto aan de rand van de stad te houden. De bewoner wordt daarom gevraagd naar de bereidheid om auto’s op afstand te parkeren. Het gaat dan om een loopafstand van ongeveer 5 tot 10 minuten voor alle tweede en derde auto’s die bij een adres horen. Bezoekers van Edam moeten ook buiten de vesting hun auto kunnen parkeren, en via een aantrekkelijke, goed aangegeven wandelroute het centrum in kunnen lopen.

Met de toekomstige ontwikkeling van het Korsnäss terrein kan de Baanstraat een drukke plek worden. Uitgangspunt is dat gewaakt wordt dat deze straat niet overbelast wordt, en onderhoud krijgt dat past bij het gebruik.

Met de ingezette energietransitie moeten we richten op duurzame oplossingen voor mobiliteit van inwoners, bijvoorbeeld elektrische deelauto’s die bewoners van meerdere woningen kunnen gebruiken. Op deze manier wordt goed omgegaan met de schaarse ruimte.