Ga terug

Welke invloed heeft de wijziging in onze maatschappij op onze openbare ruimtes, verkeer, economie en onze woonomgeving?

Voor verschillende doelgroepen is het belangrijk om de locaties en voorzieningen in het stadscentrum te kunnen betreden. Toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor mensen met een beperking is een onderwerp waar gemeente en maatschappij in samenwerking mee aan de slag moeten.

De vesting van Edam is een kans om de cultuurhistorie tot uiting te laten komen door deze route meer prominent te maken en te voorzien van informatiepunten waar de geschiedenis en de monumentale waarde wordt uitgelegd. Een goede bewegwijzering voor wandelaars van binnen en buiten de regio maakt het interessant om de vesting beter te maken.

Voor het beheer van voorzieningen worden de mogelijkheden bekeken om dit te laten doen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van maatschappelijke voorzieningen in het centrum van Edam is van groot belang. Voor evenementen is het mogelijk om tijdsgebonden verkeersmaatregelen te nemen om zo de binnenstad een veiligere plek te maken.

Door de straten in Edam te onderhouden en voetgangers en fietsers een veilige plaats op de weg te bieden wordt de openbare ruimte een betere plaats van ontmoeting die bijdraagt aan de samenwerking en verbinding in de maatschappij.

Maatschappelijk gezien is de trend van vergrijzing ook een aanleiding voor ondernemers om zich te richten op deze doelgroep. Het winkelen in Edam moet ook voor de ouderen aantrekkelijk en makkelijk zijn. Daarbij zijn de dagelijkse en praktische boodschappen in het centrum belangrijk. De voorzieningen die er zijn moeten zo goed mogelijk behouden blijven want die hebben waarde voor die groep (bijvoorbeeld: wijksteunpunt, bibliotheek, apotheek)

Daarnaast zijn een aantal functies verdwenen waarvan de aanwezigheid nu wordt gemist, zoals de drogisterij en boek- en kantoorartikelenhandel. In de toekomst moet worden gewerkt aan het op peil brengen van de basisvoorzieningen in het centrum.

Verbinding en samenwerking in de maatschappij uit zich onder meer in zorg voor elkaar. Door in Edam te werken aan een mengeling van doelgroepen ontstaat er sociale samenhang en controle. Op deze manier wordt gestalte gegeven aan een woonzorgcombinatie, waarbij voor de ouderen zorg aan huis mogelijk is. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn de standaard, met hulp waar nodig.

Wonen in Edam moet levensloopbestendig zijn. Dat betekent dat er plaats moet kunnen zijn voor starters, doorstromers, gezinnen en senioren.

Verenigingen in Edam zijn het cement in de samenleving. Het verenigen van mensen en activiteiten vergroot de leefbaarheid en is van groot belang. Hiervoor is ook in de toekomst steun en waardering en hebben overheid en burgers de taak om samen te werken aan gezamenlijke doelen.

We moeten inzetten op een balans tussen rust en privacy, en levendigheid en bedrijvigheid.