Ga terug

Welke invloed heeft de wijziging in de economie op het verkeer, de woonomgeving, de openbare ruimte en op de maatschappij?

Toerisme in groepsreizen laten uitdagingen zien voor de verkeersveiligheid en zijn weinig rendabel voor de lokale ondernemer. Dit is aan de ene kant een uitdaging voor ondernemers, aan de andere kant ook een signaal dat deze vorm van toerisme geen extra aandacht behoeft.

Bewegwijzering en bebording ten behoeve van wandelende en fietsende bezoekers zou een logische en aantrekkelijk routing langs economische voorzieningen moeten vormen.

Er zijn verschillende soorten voorzieningen die verschillende parkeerbehoefte hebben. Voor horeca parkeert men over het algemeen iets langer en op iets meer afstand dan voor detailhandel, waar men graag kort dichtbij parkeert. Voor beide behoeften moet een oplossing blijven bestaan.

Fietsers en bezoekers met campers en boten zijn voor de economische sector belangrijke doelgroepen die in het verkeer goed gefaciliteerd dienen te worden.

Bewoners in Edam hebben ook een bepaalde winkelbehoefte. Ondernemers en bewoners vormen samen een dynamisch deel van de samenleving en houden elkaar in stand. Bewoners hebben behoefte aan kleinschalige detailhandel en prefereren hoogwaardige en lokale producten die passen bij Edam als stad.

In Edam wonen ook veel ondernemende mensen. Er liggen kansen in het combineren van wonen en werken op verschillende locaties. Woonvriendelijk werken is mogelijk door (vaak kleine of gedeelde) ruimte te bieden voor creatieve functies of kantoorfuncties. Zo kan aan beginnende of zelfstandige ondernemende bewoners een kans geboden worden iets moois op te bouwen, terwijl anderen kunnen wonen op een levendige en bedrijvige plek.

De uitstraling van ondernemingen is belangrijk in het centrum. Er moet balans zijn tussen het historische en het economische karakter.

Reclame-uitingen en uitstalling kunnen passen bij kwaliteit van historische kern. Ondernemers en gemeente moeten met elkaar blijven zoeken naar een goede manier om toekomstbestendige ondernemingen te hebben zonder het historische uiterlijk van de omgeving te verliezen. Ook de pleinen zijn plaatsen waar kansen benut moeten worden, bijvoorbeeld door ruimte te maken voor terrassen.

De Dam is een kansrijke locatie in Edam, hier kan worden ingezet om een beter centraal punt te worden van hogere kwaliteit. Idee├źn daarvoor zijn het goed aangeven van de Dam als centrale plek, het zorgen voor een makkelijke mogelijkheid om de Dam op te lopen en het steunen van het gebruik van de Dam als verblijfsplek

Een goed onderhouden stad trekt bezoek en aandacht. Er is ruimte voor verbetering in het onderhoud van de openbare ruimte, daarop moet worden ingezet om ook de economie te steunen.

Maatschappelijk gezien is de trend van vergrijzing ook een aanleiding voor ondernemers om zich te richten op deze doelgroep. Het winkelen in Edam moet ook voor de ouderen aantrekkelijk en makkelijk zijn. Daarbij zijn de dagelijkse en praktische boodschappen in het centrum belangrijk. De voorzieningen die er zijn moeten zo goed mogelijk behouden blijven want die hebben waarde voor die groep (bijvoorbeeld: wijksteunpunt, bibliotheek, apotheek)

Daarnaast zijn een aantal functies verdwenen waarvan de aanwezigheid nu wordt gemist, zoals de drogisterij en boek- en kantoorartikelenhandel. In de toekomst moet worden gewerkt aan het op peil brengen van de basisvoorzieningen in het centrum.