Ga terug

Aanleiding

Het centrum van Edam is in brede zin in ontwikkeling. In het historische centrum rond het Damplein is ruimte voor verbetering waar het gaat om de economische levendigheid, de verkeersafwikkeling en parkeerruimte, kwaliteit en onderhoud van de openbare ruimte. De komst van de Omgevingswet vormt een kans om deze brede ontwikkeling in samenhang te benaderen en samen te werken. Verschillende ontwikkelingen hebben vaak veel relaties met elkaar. Dit bleek des te meer toen in november 2017 brand uitbrak in de Hoogstraat. De getroffen panden konden niet worden gered en daarmee verdwenen in één klap een aantal verschillende functies. De gevolgen ervan zijn in de breedste zin merkbaar. Bewonderenswaardig was de samenwerking en verbinding die daarmee ontstond. Ondernemers, bewoners en verenigingen steunden elkaar en werken samen om te zoeken naar oplossingen. De gemeente probeert daarin een waardige rol te vervullen door met deze visie richting te geven aan de ontwikkelingen in de toekomst. In de toekomst moet het stadscentrum van Edam zich daarmee verder ontwikkelen.

Het is van belang om richting te geven aan de ontwikkelingen omdat er veel verschillende belangen spelen in het centrum. Verschillende bewoners, ondernemers en bezoekers gebruiken en waarderen de omgeving op verschillende manieren. Om die reden is ervoor gekozen deze visie in samenwerking op te stellen. Er is geluisterd naar de inbreng en inzet van alle stakeholders in het stadscentrum en in deze visie zijn al die belangen tegen elkaar afgewogen. Vaak leveren de verschillende belangen kansen op, soms ook spanningen. Door alle thema’s met elkaar te verbinden komt een integrale visie tot stand waarmee we in het centrum van Edam kunnen werken aan de toekomst.